آسیاب موزه تهران توسط یکی از اهالی قدیمی یوسف آباد تهران احیا شده و قرار است در سال جدید به روی مردم باز شود. آسیاب آبی یوسف آباد که متولیان شهر چند سال پیش می خواستند آن را تخریب کنند ولی اقدام به موقع مالکان آن برای ثبت ملی این آسیاب آبی اجازه تخریب این […]

آسیاب موزه تهران توسط یکی از اهالی قدیمی یوسف آباد تهران احیا شده و قرار است در سال جدید به روی مردم باز شود.

آسیاب آبی یوسف آباد که متولیان شهر چند سال پیش می خواستند آن را تخریب کنند ولی اقدام به موقع مالکان آن برای ثبت ملی این آسیاب آبی اجازه تخریب این بنای قاجاری را نداده بود، حالا قرار است در سال ۹۸ به آسیاب موزه تبدیل شود.

آسیاب موزه تهران

خبرنگاران میراث فرهنگی به دعوت اداره میراث فرهنگی استان تهران سری به این آسیاب زدند و متوجه شدند که مالک قصد دارد تا این میراث خانوادگی را حفظ کند , آن هم در شرایطی که همه مالکان زمین های اطراف به ساخت برج و مجتمع تجاری مشغول هستند.

خانواده عجایبی سال ۹۴ هم هنگام بازدید از این مجموعه اعلام کرده بودند که قصد نگهداری از بنا را دارند.

آسیاب موزه تهران

این بنای مخروبه در محله یوسف آباد تهران در مکانی قرار گرفته که مسئولان شهری می خواستند زمین این بنا را به اتوبان رسالت اضافه کنند.

عجایبی درباره این میراث خانوادگی گفت: اینجا میراث پدری ما بوده است. در این آسیاب گندم مردم محله ونک و یوسف آباد حتی درکه و اوین ارد می شد. این آسیاب سالهای زیادی را به خود دیده است از جمله سال قحطی را.

او به یاد دارد که پدرش در آن زمان به هر متقاضی دو کیسه آرد می داده است و می گفته هر زمان داشتید سرخرمن به جایش گندم بدهید.

وی معتقد است که قدیمی های شهر این آسیاب آبی را خوب به یاد دارند و نگهداشتن این میراث می تواند بخشی از تاریخ شهر تهران را بازگو کند .

به همین دلیل است که جلوی بساز و بفروش ها و متولیان شهر را گرفته تا آن را حفظ کند و حالا با پولی که دارد آن را با کمک میراث فرهنگی استان تهران مرمت کرده تا به موزه آسیاب تبدیل شود. آسیابی که اگرچه قناتش خشک شده اما می توان دوباره آب را با موتور در آن به جریان انداخت و گاوآهن و وسایلی که از قدیم مانده را در آن گذاشت و به نسل امروز نشان داد که در زمان های گذشته چطور آرد را آسیاب می کردند.

  • نویسنده : ذاکر
  • منبع خبر : مهر