اهمیت تغذیه درسفر شکی نیست که تغذیه بخش مهمی ازنیاز وامیال انسان است.درسفر، خوردن خوراکی های متنوع ، غذاهای محلی وآشامیدنی های بومی بخشی ازبرنامه یک مسافرت شاد وروحبخش است. با این وجود باید بدانیم که سفر هم ضمن رهاشدن ازعادت هایی که درخانه ووطن محصور آنها هستیم برای خود نوع دیگری ازمحدودیت ها را […]

اهمیت تغذیه درسفر

شکی نیست که تغذیه بخش مهمی ازنیاز وامیال انسان است.درسفر، خوردن خوراکی های متنوع ، غذاهای محلی وآشامیدنی های بومی بخشی ازبرنامه یک مسافرت شاد وروحبخش است. با این وجود باید بدانیم که سفر هم ضمن رهاشدن ازعادت هایی که درخانه ووطن محصور آنها هستیم برای خود نوع دیگری ازمحدودیت ها را همراه دارد . محدودیت هایی درزمینه امینت ، اقتصاد وخرج، مقررات قانونی کشور یا شهر مقصد،وانواع محدودیت ها . باتوجه به اهمیت سلامتی به عنوان یک پیش شرط برای سفرسالم وخوشایند لازم است که برنامه غذایی مناسب نیز مورد نظر باشد. مقصود ازمناسب یعنی تناسب غذا با شرایط جسمی وسنی مسافر وگردشگر ، تناسب با عادات غذایی، تناسب با اقلیم اولیه واقلیم محل سفر وتناسب با اصول اولیه بهداشت مواد ، آشپزخانه ، آشپز ودیگر شاغلان درمراکز پذیرایی ورستوران ها و..

بنا برتوصیه کارشناسان بهداشت وتغذیه این اصول باید دربهداشت تغذیه درسفر مورد توجه باشد:

– حتی الامکان ازغذای خانگی خودتان استفاده کنید ومتناسب با مسیر وطول راه غذای خود را ازقبل درخانه آماده کنید. البته غذاهای خشک برای سفر مناسب ترمی باشند.

– غذاهای آبکی نظیر خورشت ها زمینه فساد پذیری بیشتری دارند . بنا براین ازاینگونه غذاها درغذاخوری های بین راهی ورستوران ها کمتر استفاده شود.

– ازمصرف لبنیات دربین راه وسفر تاحد ممکن خودداری شود زیرا لبنیات پاستوریزه نشده میتواند فساد پذیری سریعتر داشته وناقل بیماری هایی نظیر تب مالت باشند.

– مصرف غذاهای آمیخته با سس مایونز وسس های چرب درسفر توصیه نمی شوند زیرا چربی موجود دراین سس ها بستر رشدباکتری های گوناگون است.

غذا در سفر

– درصورت لزوم ومثلا” داشتن سالاد دربرنامه غذایی مسافرت ، مخلوط ماست ،آبلیمو، کمی نمک و فلفل ودر صورت امکان کمی روغن زیتون می تواند یک سس سالم برای شما فراهم نماید.

– اگر برای خوردن غذا به رستوران می روید ازسفارش غذاهایی که ادویه وچاشنی وسس دارند اجتناب کنید زیرا این مواد می توانند فاسد بودن غذا را پنهان کنند .

– خوردن ماست کم چرب وآبلیمو می تواند ازمسمومیت غذایی جلوگیری کند زیرا محیط اسیدی حاصل ازاین مواد راه را بر رشد میکروب ها درغذا می بندد. البته دراین مصارف نیز نباید افراط شود زیرا برخی معده ها تحمل میزان زیادی اسیدی شدن را ندارند.

– ازآنجا که نسبت به مسیر چشمه ها اطلاع ندارید ازچشمه های بین راهی حتی الامکان استفاده نشود مگر بااطلاع ازسلامت آنها. ازآبهای سطحی نظیر آبهای دریاچه ها ورودخانه ها نیز برای خوردن استفاده نشود.

– مراقب باشید دچار یبوست نشوید زیرا کم آبی درسفر می تواند این عارضه را ایجادکند . به این دلیل همراه داشتن چند بطری آب بهداشتی وترجیحا آب معدنی شناخته شده درسفر ضروری است . سبزیجات وصیفی جات حاوی فیبر که قبلا درخانه شسته ودرظروف در دار قرارگرفته اند نیز شما را دربرابر این مشکل محافظت می کند.

– ازمصرف سالاد – بخصوص سالاد کاهو – وغذاهای دریایی دررستوران های بین راهی اجتناب کنید زیرا این نوع غذاها ریسک فساد پذیری بیشتری دارند.

 سالاد

– از آب های بهداشتی ( ترجیحا بطری های آب معدنی شناخته شده ) ویخ بهداشتی استفاده کنید وازیخی های غیر بهداشتی بخصوص یخ هایی که برروی زمین خرد می شوند شدیدا” خودداری کنید.

– مصرف نوشابه های گازدار درسفر می تواند مشکل آفرین باشد، بنابراین ازدوغ بهداشتی کم نمک استفاده کنید .

-خوردن تنقلات خیابانی مانند لواشک ، آلوچه ، گوجه سبز وچغاله بادام وشاتوت وآب زرشک وآب آلبالوی غیر بسته بندی شده توسط تولید کنندگان معتبر وپروانه داردرسفرمشکل ساز است، زیرا علاوه برشرایط نگهداری غیرصحیح و عدم نظارت براینگونه تولید ها ، مواد رنگی وافزدونی غیر مجازمصرف شده درآنها نیز خطرناک هستند.

لواشک

– شستشوی ظروف درآبهای ناشناخته نیز می تواندخطرناک باشد. تاحدممکن ازظروف یکبار مصرف درسفراستفاده کنید والبته پس ازمصرف آنهارا درطبیعت رها نکنیدبلکه درکیسه زباله ریخته ودرمکان خاص وظروف زباله شهری وروستایی قراردهید.

– هنگام خرید مواد غذایی بسته بندی شده به تاریخ مصرف مندرج روی آنها توجه کنید وهرگز تون ها ودیگر موا دی راکه فاقد تاریخ معتبر می باشند مصرف نکنید.

تغذیه در سفر

تغذیه در سفر

– دستان خودرا حتما پس ازهر نوبت اجابت مزاج ودست زدن به شیر آلات سرویس های بهداشتی عمومی بامواد ضد عفونی کننده بشویید ومعمولا یک مایع دستشویی معتبر همراه داشته با شید.

– پول ، نازل بنزین پمپ های بنزین ، کلید عابربانک ها ، نرده های اماکن عمومی وپله های برقی ، وحتی کلید گوشی تلفن همراه شما مراکزی برای تجمع باکتریها ومیکروب ها هستند . حتما قبل ازآنکه دستتان را به چشم وگوش یا لقمه غذا ، یا اطراف دهان تان بمالید با شوینده های مناسب ومعتبردستان خودرا میکروب زدایی کنید.

– سعی شود درطول سفرهای هوایی وزمینی ودریایی معده سبک باشد زیرا معده پر به خودی خود مشکل سازاست چه رسد به اینکه دروسیله نقلیه ای بالا وپایین نیز بشود.

نکته دیگردر تغذیه درسفر رعایت مزاج وطبیعت سرد یاگرم شما وموادی است که میل می کنید . توجه به این نکته ضروری است که افراط درخوردن غذاهای محلی ممکن است به دلیل ناسازگاری با طبیعت اولیه وطبیعت واقلیم زیستگاه شما برایتان مشکل ساز شود .کسی که درمنطقه گرمسیر زندگی می کند طبع جسمانی اش با کسی که درطبیعت سرد سیر زندگی می کند متفاوت است. به این دلیل نباید باقرارگرفتن درطبعیت متفاوت با طبیعت مکان زندگی خود درخوردن غذاهای محلی محل سفر زیاده روی کند.

به یاد داشته باشیم که هرگونه ناسلامتی درسفر ، لذت مسافرت را ازمیان برده ومارا ازهمراهی با دیگرهمسفران درتورهای گردشی یا اعضای خانواده درسفرهای شخصی ورفاقتی بازمی دارد وحتی برای دیگران نیز موجب زحمت می شود.

برگرفته از شماره نخست سفر سالم