یک مسول میراث فرهنگی کشور از آماده شدن شهر باستانی و تاریخی ری باستان، با پیراستگی فرهنگی، تاریخی و مذهبی در مسیر جاده ابریشم برای معرفی به جهانیان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

یک مسول میراث فرهنگی کشور از آماده شدن شهر باستانی و تاریخی ری باستان، با پیراستگی فرهنگی، تاریخی و مذهبی در مسیر جاده ابریشم برای معرفی به جهانیان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

دلاور بزرگ نیا در خصوص برنامه های ری باستان برای ۱۴۰۰ اظهار کرد: یک هم داستانی بین مدیران شهری از جمله فرماندار تهران به عنوان نماینده عالی دولت در امور شهرستانهای تهران و همچنین معاونت میراث فرهنگی کشور و همکارانمان در حوزه گردشگری رقم خورده است تا شهر ری را که قابلیت یک شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی دارد و دارای سایت های متنوع باستان شناسی است، بتوانیم به عنوان یک شهر مهم جهانی در مسیر جاده ابریشم به دنیا معرفی کنیم.

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصریح کرد: براین اساس تمام برنامه ریزیها برای دعوت جهانیان به دیدن ری باستان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود و حدود ۲۴ ماه در این زمینه برای آماده سازیها فرصت داریم، تا کارهای لازم برای معرفی پیراسته تر این شهر باستانی که سه بار پایتخت ایران بوده است، اقدام کنیم.

بزرگ نیا در خصوص معرفی و تکمیل پرونده ری باستان به عنوان یک شهر جهانی در یونسکو تصریح کرد: در حال حاضر چنین مقوله ای مطرح نیست. امکان دارد در روند پیش رو در اهداف ری ۱۴۰۰ این مقوله نیز گنجانیده شود.

شهر ری

  • نویسنده : ذاکر
  • منبع خبر : تسنیم