قرار است از اول ژانویه سال ۲۰۲۱ سیستم روادید الکترونیکی در سراسر خاک فدراسیون روسیه راه اندازی شود. به گزارش اسپوتنیک، خانم زرینه دوگوزوا، رئیس آژانس فدرال گردشگری روسیه در سخنرانی خود در ۲۳ ـ مین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری اعلام کرد : راه اندازی سیستم روادید الکترونیکی باعث خواهد شد روسیه دارای ساده […]

قرار است از اول ژانویه سال ۲۰۲۱ سیستم روادید الکترونیکی در سراسر خاک فدراسیون روسیه راه اندازی شود.

به گزارش اسپوتنیک، خانم زرینه دوگوزوا، رئیس آژانس فدرال گردشگری روسیه در سخنرانی خود در ۲۳ ـ مین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری اعلام کرد :

راه اندازی سیستم روادید الکترونیکی باعث خواهد شد روسیه دارای ساده ترین مقررات صدور روادید دربین کشورهای پیشرفته شود.

به گفته وی، در حال حاضر صنعت گردشگری روسیه دارای پیشرفته ترین گرایش ها بوده و از جمله محدودیت های روادیدی لغو شده و از روش های دیجیتال استفاده می شود .

روادید الکترونیک روسیه

این تصمیم تحول سازی نه فقط در ابعاد روسیه بلکه در سراسر جهان است.

وزارت خارجه روسیه در ماه اوت پیشنهاد کرد تشریفات صدور روادید برای گردشگران خارجی تسهیل شود.

طبق مقررات جدید، خارجیان می توانند به جای دعوت نامه از طرف شرکت گردشگری ، سند رزرو جا در هتل را ارائه دهند.

علاوه بر این پیشنهاد می شود حداکثر مدت اقامت گردشگران در روسیه از یک ماه به شش ماه افزایش یابد.