روز جهانی صنایع دستی ۱۰جون ( ۲۰ خرداد )

روز جهانی صنایع دستی

صنایع دستی نوعی کار است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته می‌شود. 

۱۰ ژوئن ( ۲۰ خرداد ) روز جهانی صنایع دستی است.

در سازمان جهانی یونسکو ۶۰۰ صنعت دستی ثبت شده‌است.۴۵۰ صنعت دستی متعلق به کشور ایران است که از این تعداد ۲۸۷ صنعت متعلق به شهر اصفهان می‌باشد.در ایران سازمان میراث فرهنگی متولی این بخش می‌باشد.

قلم زنی همدان

قلم زنی همدان

منبت ملایر

منبت ملایر

مروار بافی همدان

مروار بافی همدان

سوزن دوزی ایرانشهر , سیستان و بلوچستان

سوزن دوزی ایرانشهر , سیستان و بلوچستان

فرش تبریز

فرش تبریز

خاتم اصفهان

جاجیم کرمانشاه

جاجیم کرمانشاه

هرکاره تراشی مشهد

هرکاره تراشی مشهد

 

  • نویسنده : ذاکر