نکاتی مهم در مورد سفرهای هوایی ترس ازارتفاع ( اکروفوبیا) وبه دنبال آن ترس ازسفر های هوایی عمدتا دلیل روانی وتلقینی دارد وازنظرفنی و واقعیات تکنیکی موجه نیست. کسانی که ازارتفاع می ترسند بیشتر ازسفر های هوایی می گریزند .اما ما به شماثابت می کنیم که علی الاصول سفرهوایی ایمن ترین نوع سفر است . […]

نکاتی مهم در مورد سفرهای هوایی

ترس ازارتفاع ( اکروفوبیا) وبه دنبال آن ترس ازسفر های هوایی عمدتا دلیل روانی وتلقینی دارد وازنظرفنی و واقعیات تکنیکی موجه نیست. کسانی که ازارتفاع می ترسند بیشتر ازسفر های هوایی می گریزند .اما ما به شماثابت می کنیم که علی الاصول سفرهوایی ایمن ترین نوع سفر است .

· مدیریت جامع وعلمی:

یکی ازدلایل ایمن بودن سفر هوایی مدیریت جامع وعلمی اعمال شده برپرواز هواپیماها می باشد. درجهان درطول ساعات شبانه روز صدها هزار نفردرتلاش اند تا مجموعه پروازهای هوایی به سلامت برقرارباشند وکمترین حادثه ای رخ ندهد. نسبت حوادث هوایی به تعداد پروازها آنقدر ناچیز است که شاید اصلح این باشد که آن را عددی به حساب نیاوریم. صنعت هوایی ازده ها رشته وترکیب صدها فناوری شکل گرفته است . دانش های گوناگونی دست به دست هم داده اند تا یک هواپیما ساخته شود ،پرواز کند ودرمسیر مقصدحرکت کند وسلامت برزمین بنشیند. اغلب مسافران پروازها ازاین حقایق اطلاعی ندارند . مثلا ازاینکه حتی درباره جنس صندلی ومواد مصرفی کاربردی در داخل کابین مسافران چه ملاحظاتی باید رعایت شوند .ملاحظاتی که هدفش سلامت سفروحفظ سلامت مسافران درحین پرواز ازنظر تاثیرات بردستگاه تنفس ،گردش خون ومغزواعصاب مسافر است . دربخش کنترل ومراقبت پرواز که درزمین مستقر است نیز هزاران فاکتور انسانی وفنی ومراقبتی وراداری فعال هستند تایک هواپیما را پس ازجدا شدن ازباند مبدأ تامرحله نشستن برباند مقصد ازجنبه های گوناگون نظیرعدم برخورد بادیگر پرنده ها ، تغییرات آب وهوایی ورعایت هوشمندی خلبان کنترل ومراقبت نمایند.

درهیچ گونه ازسفرها این چنین مراقبت هایی صورت نمی گیرد. وقتی شما درجاده رانندگی می کند نه از میزان سلامتی واطمینان بخش بودن جسم خودتان صد درصد مطمئنید ونه ازسلامتی ومهارت رانندگانی که ازمقابل شما عبورمی کنند یا درپشت سر شما درحرکت اند. مشکلات فنی ومهندسی جاده نیز بحث خودرا دارند.خودروی شما نیزفاقد هوشمندی است وهنوزپس از دهها سال که ازعمر صنعت خودرو می گذرد ، خودروها آنچنان هوشمند نیستند که درصورت وجود عیب اساسی ویا موانع پیش روی خودرو یا سلامتی وتعادل رفتار راننده – ودهها مورد دیگر که به تصادف منجر می شود – خود دست به کار شده وخود رو را متوقف کنند یا هشدار های لازم را درباره تهدیدها بدهند. فقط عامل روی زمین بودن واحساس پا برزمین داشتن است که به ما اعتماد نسبی داده وما با سرعت بالا وبه اعتماد به خوب کارکردن سیستم های فرمان وترمز وجلوبندی ومحورهای تعادلی خودرو ، پای بر گاز می فشاریم.

· عامل انسانی

. دراکثریت هواپیماها حداقل دو راننده یکی درکسوت خلبان ودیگری در مقام کمک خلبان که از صدها تست سلامتی وآموزشی عبورکرده اند حضوردارند . ازنظر مقررات هردو درطول پرواز نباید یک نوع غذا بخورند وحتی اجازه ندارند غذایشان را به هم تعارف کنند ولقمه از غذای هم برگیرندتا اگر احتمالا” یکی مسموم شد دیگر قادربه ادامه کار پرواز باشد وبتواند هواپیمارا برزمین بنشاند. کدام خودروی زمینی است که دو راننده داشته باشد؟ ودرهنگام رخداد تهدید برای یکی،دیگری خودرو را به سلامت نگاه بدارد؟

امروزه حتی درساختمان سازی فرودگاه ها و زیباسازی آنها ملاحظات روانی آرامش بخش به مسافران قبل وبعد از پروازمورد توجه قرارگرفته و رعایت می شود تا ازاین رهگذر احساس ایمنی ناشی ازمشاهده مدیریت جامع سفرهای هوایی افزایش یابد.

این امر درخصوص کشتی ها وقطارها نیز هریک به نوعی مطرح است گرچه گفته می شود سفر ریلی ایمن ترین سفر زمینی است اما آن هم باتهدید هایی درخصوص ریل ها وبرخورد با موانع پیش بینی نشده نظیرحیوانات وانسان یا ریزش کوه ورانش زمین و…مواجه است.البته امروزه پیشرفت های زیادی درخصوص ایمن سازی سفرهای ریلی حاصل شده است

ولی هنوز تا رسیدن به عناصرایمنی بخش سفرهای هوایی خیلی فاصله وجود دارد. درسفر های دریای نیز امنیت سفرباتوجه وعناصرتشکیل دهنده سفرهای دریایی مسائل خاص خودرا دارند وبه همین دلیل ازدریا ها بیشتر برای حمل بار استفاده می شود هرچند ایستگاههای مدیریت سفر کشتی ها ونفتکش ها وبنادرنیز ازنظرفنی وعلمی پیشرفت های فراوانی را پشت سر گذاشته است .

سفر های هوایی

· زبان آمار

بانگاهی به آمار فوت شدگان درحوادث هوایی ومقایسه آن با این آمار در سفرهای زمینی وریلی یقینا” به این باور خواهیم رسید که سفرهای هوایی ایمن ترین انتخاب درنوع سفربرای رفتن به مقاصددوردست ویا درشرایط داشتن عجله درامور کاری وپزشکی است.

نقش صنعت هوایی دراقتصاد جهان برای سال ۲۰۰۵ معادل ۵۶/۳ تریلیون دلار تخمین زده شده است واین حجم بالا خودگواهی است که شرکت های فعال درسفرهای هوایی عملکرد رضایت بخشی داشته اند که این حجم را توانسته اند به خود اختصاص دهند. این شرکت ها برای حفظ سرمایه وسود خود تمام اهتمام خویش را صرف بهبود ارایه خدمات به مسافران بااولویت امنیت پرواز ها کرده وخواهند کرد.زیرا می دانند که یک سانحه هوایی چقدر برای آنان ازنظر تهدید درحفظ سرمایه وسود دهی مهم وحیاتی است. حوادثی که اخیرا” برای بوئینگ نوع ۷۳۷مکس دراندونزی واتیوپی رخ داد زیان های هنگفتی به لحاظ حیثیتی ومالی به شرکت بوئینگ وارد نمود . دربورس قیمت سهام این شرکت تنزل کرد ودهها سال اعتبار بوئینگ زیر سوال رفت . این فقط یک نکته ویک بخش ازمجموعه مسائل مرتبط به سفرهای هوایی یعنی بخش طراحی وساخت وبرنامه ریزی رایانه ای این گونه ازپرنده ها بود.

طبق آمارسازمان ملل وبه گزارش سایت تحلیلی خبری عصر ایران در۲۹ آبان ۱۳۹۶«سالیانه بیش از ۲۵ میلیون نفر در تصادفات رانندگی در سراسر جهان جان خود را از دست می دهند. تصادفات جاده ای نهمین عامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود. این گزارش می افزاید که بیشترین مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشورهای کم درآمد صورت می گیرد».

سردار مهری رئیس سابق پلیس راهورناجا نیزدرهمایشی که درسال ۹۶ تحت عنوان همایش یادبود قربانین حوادث رانندگی،برگزار شد اعلام کرد روزانه ۴۳ نفر در تصادفات جاده ای در ایران جان خود را ازدست می دهند. وی به گزارش سایت عصر ایران اضافه کرده است هر ۷۱ دقیقه یک نفر در جادههای ایران کشته میشود.سردارمهری در این همایش گفت: «پایان سال ۹۵، چهار میلیون و ۵۹۱ هزار و ۳۰۷ نفر بر اثر حوادث رانندگی مجروح، مصدوم و معلول شده اند.» وی افزود که در همین بازه زمانی، ۱۶هزار نفر جان خود را در این حوادث از دست داده اند. البته این آمار درسال ۹۷به گفته جانشین فرمانده ناجا به ۲۸۰۰۰نفر کاهش یافت که ناشی ازتلاش پلیس، اعمال قانون، ارتقاءنسبی کیفیت تولیدات خودرویی درداخل ونیز فرهنگ سازی بهینه دراین زمینه بوده است.

شکی نیست که باوجود تحریم های ظالمانه علیه کشورمان ازسوی دارندگان اصلی فناوری های هوایی ازجمله ممنوعیت فروش هواپیما وتجهیزات ناوبری زمینی با تلاش شبانه روزی ، ایثار گرانه و جهادگونه مجموعه دست اندرکاران صنعت هوایی کشورمان همچنان این صنعت وسفرهای هوایی به خوبی مدیریت واداره شده ونسبت به سایر انواع سفر – بخصوص سفرهای زمینی- می توانیم ادعا کنیم درایران نیز به شهادت آمار وارقام تلفات جانی ومالی واجتماعی وخانوادگی وعوامل دیگر ، همچنان سفرهای هوایی باتوجه به سرعت وزمان کوتاه برای طی مسافت ها از مطلوبیت نسبی برخوردار است، هرچند ازاین نظر درمیان کشورهای جهان جایگاه

و رده مناسبی نداریم ومی باید باتوسعه ونوسازی ناوگان هوایی کشور وتثبیت مدیریت ها دراین صنعت ، نسبت به ارتقاء جایگاه خویش درمیان کشورهای جهان وبخصوص کشورهای خاورمیانه تلاشی جدی ودرشأن ملت بزرگ ایران به عمل آوریم وازموقعیت ژئوتوریسم ایران وظرفیت بالای آن نیز استفاده بیشتری بنمائیم .

  • منبع خبر : مجله سفر سالم