بیماری سفر یا حرکت چیست یکی ازمشکلات شایع درسفر بروز حالت تهوع و استفراغ برای سرنشینان وسایل نقلیه گوناگون است . دراین مقاله به آنچه که « بیماری حرکت » (به انگلیسی  Motion sicknessیا بیماری سفر)   نامیده میشود می پردازیم تا ضمن راهنمایی گردشگران ومسافران درپیشگیری ودرمان آن نیز اقدامات اولیه وبرطرف کننده را […]

بیماری سفر یا حرکت چیست

یکی ازمشکلات شایع درسفر بروز حالت تهوع و استفراغ برای سرنشینان وسایل نقلیه گوناگون است . دراین مقاله به آنچه که « بیماری حرکت » (به انگلیسی  Motion sicknessیا بیماری سفر)   نامیده میشود می پردازیم تا ضمن راهنمایی گردشگران ومسافران درپیشگیری ودرمان آن نیز اقدامات اولیه وبرطرف کننده را مطرح کرده باشیم  و از مشکلات جسمی در سفر به خاطر بروز این حالت حتی الامکان بکاهیم .

علت این حالت رابه هم خوردن تعادل سیستم تعادلی گوش داخلی ذکر کرده اند . این عدم تعادل سبب سرگیجه، تهوع و استفراغ و خستگی می شود .

بیماری  حرکت یک حالت ناخوشایند است که وقتی شخص درمعرض حرکت ویادرحال حرکت است به وجود می آید. به طور عام به آن ماشین گرفته گی هم می گویند.

دراین حالت یک سری علائم شایع به وجود می آید .علائمی همچون :

تهوع ،‌ سرگیجه و بدحالی

اگر چه بیشترین گزارش مربوط به بیماری سفر است ولی دلایل دیگری مانند دریا زدگی وبیماری فضا نیز برای آن وجود دارد. مطالعات نشان داده است که این بیماری درخانم ها بیشتر است وشدت وتکرار آن درخانم های باردارخیلی بیشتر است .

بیماری حرکت درکودکان زیر دوسال شایع نیست .درکودکان ۳ تا ۱۲سال بیشرین گزارش موجود است ودربزرگسالان نیز شیوع دارد. علامت اصلی وشایعترین علائم این بیماری تهوع است . اگر چه این بیماری اغلب با چند نوع علامت مشخص می شود که شامل حالت های عمومی بدحالی ، گیجی ،‌خستگی مفرط وتحریک پذیری است . یکی ازاولین حالت هایی که افراد بیان می کنند حس پربودن معده  واحساس ناراحتی درمعده است .تهوع واستفراغ می تواند چندین باردرسفر به وجود آید. سرگیجه گاه به عنوان یک حس خیلی زیاد دراین بیماری ابراز شده است.

 

برخی ازحالت ها ازجمله بی تفاوتی ، افسردگی ، وعدم توانایی درهمکاری های گروهی هم می تواند اتفاق بیفتد. برخی ازحالت ها نیز ازجمله بدحالی وعصبانیت  وتحریک پذیری گاهی تا چند ساعت بعد از پایان حرکت (‌سفر) نیز ادامه خواهد داشت .

درمان  :

 برای درمان هم درمان های دارویی وهم درمان های غیر دارویی موثر است . اگر چه درمان دارویی خیلی موثر است ولی درما ن غیر دارویی برای پیشگیری بسیار مهم است . این گونه درمان می تواند شامل موارد زیر باشد:

شناخت مسیروموقعیت های حرکت درکم کردن بیماری حرکت بسیارمهم است .

به حداقل رساندن میزان تناقض شنوایی ،بیماری ولمس هدف .

اجتناب ازحرکت های ناراحت کننده وانتخاب وسایل نقلیه ای که به بیمار حرکت را به حداقل برسانند .کشتی های بزرگ دردریای آرام ،‌ خودروهای راحت ونشستن درصندلی جلوی ماشین ،‌ فطارهای سریع السیر،درمقابل کشتی های کوچک دردریای طوفانی ،‌اتوبوس ها درجاده های کوهستانی ،‌وقطارهای کوچک بروزعلائم این بیماری را بسیار کمتر می کنند.

برای کم شدن تحریکات بیماری حرکت ابتدا باید ازمسیری گذرکنند که فرصت به آرامش رسیدن را داشته باشند. مثلا برای رسیدن به یک اقیانوس ابتدا باید از دریاچه های کوچک رد شوند تا زمان کافی برای بدست آوردن آرامش را دارا باشند.

برای کاهش بیماری حرکت باید یک میدان دید وسیع داشته باشید به همراه یک دید افقی . نگاه کردن به پایین ممکن است به ظاهر خیلی راحت باشد ولی نگاه به دوردست علائم بیماری را بسیار کاهش می دهد.همچنین نباید دریک قسمت بسته بنشینید ، بلکه ترجیحا” نزدیک پنجره وفضای باز بنشینید.

طوری بنشینید که حرکات سروگردن کم شوند.

ازخواندن درحال حرکت پرهیز کنید . عینک بزنید یا چشمان خودرا ببندید. دمر خوابیدن به کاهش علائم کمک می کند.

قبل از سفر غذای سبک بخورید .

احساسات منفی را کنترل کنید.

بیماری معده تان را ازقبل درمان کنید.

  •  

 

درمان دارویی:

هدف درمان دارویی پیشگیری ودرمان بیماری حرکت – مانند تهوع – است .

آنتی کولینژریک وآنتی هیستامین ها جزوداروهایی هستند که هم برای درمان وهم برای پیشگیری بیماری حرکت استفاده می شوندکه البته بیشتر برای پیشگیری مصرف می شوند.

این دارو ها  over-the-counter  هستند یعنی خارج ازنسخه فروخته می شوند وبرای بچه ها بیشتر مورد ا ستفاه قرارمی گیرند . ازجمله دیمن هیدرینات ، پرومتازین ،‌ اُندانسترون وغیره.


منبع : دومین شماره مجله گردشگری سفر سالم 

  • نویسنده : دکتر راحله همراه
  • منبع خبر : مجله سفرسالم