اصفهان باید در مسیر توسعه گردشگری بدل شود رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید سال ۲۰۲۰ میلادی را به حضور اصفهان در مسیر توسعه گردشگری، صنایع دستی و هنر بدل کنیم. گردشگری مبدل رشد اقتصادی و اجتماعی شهر اصفهان است به گزارش خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، نصیر ملت شامگاه گذشته […]

گردشگری استان اصفهان

گردشگری در استان اصفهان

اصفهان باید در مسیر توسعه گردشگری بدل شود

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:

باید سال ۲۰۲۰ میلادی را به حضور اصفهان در مسیر توسعه گردشگری، صنایع دستی و هنر بدل کنیم.

نصیر ملت

نصیر ملت

گردشگری مبدل رشد اقتصادی و اجتماعی شهر اصفهان است

به گزارش خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، نصیر ملت شامگاه گذشته (شنبه) در جمع دانشگاهیان با تشریح طرح

اصفهان ۲۰۲۰، اظهار کرد:

گردشگری مبدل رشد اقتصادی و اجتماعی شهر اصفهان است.

وی افزود: گردشگری یکی از ۱۰ صنعت بزرگ جهان است که می تواند به سوی اقتصاد سبز حرکت کند.

به همین دلیل در چشم انداز ۱۴۰۴ کشور به آن توجه ویژه شده است.

گردشگری اصفهان

گردشگری در اصفهان

ظرفیت گردشگری در استان اصفهان

نصیر ملت  ادامه داد: فرهنگ غنی و رشد اقتصادی پایدار و متوازن و همراه با توزیع عادلانه جز اولویت های برنامه ششم کشور بوده است.

ملت تصریح کرد:

شهر اصفهان با ظرفیت گسترده در شهر و آثار تاریخی ارزشمند که هر کدام می تواند مقصد سفر و یک محرک

توسعه باشد.

قابلیت تبدیل به یک شهر گردشگرپذیر را دارد که متاسفانه امروز این گونه نیستیم.

وی تاکید کرد:

نچه امروز در اصفهان می بینم انتخاب گذشتگان ما برای توسعه اصفهان بوده است.این موضوع شرایطی نامناسب

را برای اصفهان رقم زده است.

خشکی زاینده رود، آلودگی هوا و مهاجرت نخبگان از مشکلات این مدل توسعه بوده است.

گردشگری اصفهان

گردشگری اصفهان

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد:

امروز تامین منابع مالی شهرها به عهده شهرداری ها است.

به همین دلیل شهرداری ها نزدیک به ۷۰ درصد درآمد خود را از طریق عوارض تامین می کنند.

وی اشاره کرد:

انضباط مالی و تغییر نگرش در رویکردهای شهر اصفهان طی دو سال گذشته می تواند دفاع قابل قبولی داشته

باشد.

وی افزود:

مدیریت شهری و شورای شهر دوره پنجم اصفهان یک نگاه متفاوت را ایجاد کردند.

تاکید بر تهیه سند جامع گردشگری شهر اصفهان بوده است و قرار شد سند گردشگری شهر به روز رسانی شود . 

گردشگری استان اصفهان

سال ۲۰۲۰ سال شروع عملیاتی شدن برنامه های گردشگری در استان اصفهان

ملت خاطرنشان کرد: باید سال ۲۰۲۰ میلادی را به حضور شهراصفهان در مسیر توسعه گردشگری، صنایع دستی و هنر بدل کنیم و نوع برنامه ریزی و هدف به نحوی باشد که از سال ۲۰۲۰ تازه کار اصفهان برای این موضوعات آغاز شود و مدام در خصوص آن تلاش شود.

  • نویسنده : طاولی