به دنبال این هستیم که در برخی از اماکن تعداد بازدیدکننده‌ها را محدود کنیم چون مراکز تاریخی ظرفیت پذیرش این تعداد گردشگر را ندارند. ما برای خیلی از فضاها محدودیت در نظر گرفته‌ایم.

بازدید از موزه

محمدرضا کارگر , مدیرکل امور موزه‌های کشور : بازدیدکنندگان زیادی از آثار تاریخی شهر تهران دیدن کردند. جایی مانند کاخ سعدآباد تا قبل اتفاقات مربوط به سیل و بارندگی، روزی بیشتر از ۱۶ هزار بازدیدکننده داشت کاخ گلستان نیز روزی حدود ۱۲ هزار بازدیدکننده و موزه ملی ایران بیش از چهار هزار بازدیدکننده در هر روز داشته است. کاخ نیاوران نیز حدود هشت هزار نفر در روز میزبان بازدیدکنندگان بود.

وی افزود:به دنبال این هستیم که در برخی از اماکن تعداد بازدیدکننده‌ها را محدود کنیم چون مراکز تاریخی ظرفیت پذیرش این تعداد گردشگر را ندارند. ما برای خیلی از فضاها محدودیت در نظر گرفته‌ایم.

فضاهای مجازی نیز کمک زیاد به ایجاد این فضا  بازدید ها داشته است .طبق آمار ۸۰ درصد بازدیدکنندگان از موزه‌ها گردشگران شهرهای دیگر هستند.

 

  • نویسنده : ذاکر
  • منبع خبر : مهر