حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری – مدیریت بحران کوید ۱۹ این عنوان سندی است که در اول آوریل ۲۰۲۰توسط سازمان جهانی گردشگری (UNVTO  ) بامشارکت اعضای کمیته بحران گردشگری متشکل  ازنمایندگان کشورهای عضو، سازمان بهداشت جهانی ،سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ایکائو) ، سازمان بین المللی دریانوردی وبخش خصوصی […]

حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری – مدیریت بحران کوید ۱۹

این عنوان سندی است که در اول آوریل ۲۰۲۰توسط سازمان جهانی گردشگری (UNVTO  ) بامشارکت اعضای کمیته بحران گردشگری متشکل  ازنمایندگان کشورهای عضو، سازمان بهداشت جهانی ،سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ایکائو) ، سازمان بین المللی دریانوردی وبخش خصوصی ، اعضای وابسته به UNVTO ،اعضای شورای بین المللی فرودگاهها ، انجمن بین المللی مسیرهای کروز،انجمن حمل ونقل هوایی بین المللی وشورا ی جهانی سفروگردشگری(WTTC)تهیه شده است .

دراین سند که عمدتا” مشتمل برتوصیه هایی برای بازگشت دوباره صنعت گردشگری به شرایط پیش از اپیدمی کرونا درجهان می باشد از همه کشورهای عضو این سازمان وسازمانهای موازی وپشتیبان خواسته شده است باتوجه به نقش این صنعت دراقتصاد جهانی واشتغال میلیونی آن ضمن رعایت ملاحظات لازم وکافی شرایط  لازم را برای گردشگری فراهم نمایند .

اینکه تا چه حد کشورهای جهان بتوانند به این توصیه ها وسند یاد شده عمل نمایند ویا اراده لازم را باتوجه به اولویت بندی های داخلی  درامر امنیت بهداشتی  به صحنه آورند جای سوال است . البته این سند به نوعی به بخش عمده مسائل مرتبط با گردشگری وملاحظات بهداشتی درهر بخش پرداخته است ، اما تفاوت داشته های هر کشور ونامتوازن بودن سطح کشورها یی که دارای امکانات گردشگری وظرفیت های گردشگری می باشند با کشورهای پیشرفته ای که ناتوانی های خویش را نیز دربرابر مقابله با این اپیدمی نشان دادند خود موضوعی است فراتر از توصیه ها وسند های توصیه ای  وشاید مانند دیگر توصیه های سازمان ملل ونهادهای وابسته به آن  برای ثبت درتاریخ کاربردی تر باشد تا برای  اجرا وپایبندی همه اعضای آن .

مدیریت بحران کوید 19

بااین حال ا میدواریم باتوجه به اینکه صنعت گردشگری به لحاظ ارتباطات جهانی واجتماعی ازیکسوی و آثار اقتصادی اش دراشتغال  وگردش سرمایه ازسوی دیگر نقش حیاتی  برعهده دارد ، این سند به سرنوشت دیگر اسناد توصیه ای سازمان ملل مبتلا نشود وپیش ازآن که بازیافت دستاوردهای   جهانی دراین صنعت ناممکن بنمایاند ،جامعه جهانی بر کرونا غالب و جهان با عبرت ازجنبه های گوناگون اپیدمی یاد شده به بستری مناسب برای زندگی دررفاه همگانی وصلح  ودوستی وهمکاری تبدیل گردد.

سند یادشده توسط  دفتر امور بین الملل وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی ایران درفروردین ماه ترجمه غیر رسمی شده است که جهت استفاده واطلاع علاقمندن ، فایل پی دی اف این ترجمه در سایت مجله گردشگری سفر سالم قرارمی گیرد.

ناصری۲۹/۱/۱۳۹۹

 

حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری – مدیریت بحران کوید ۱۹

  • نویسنده : ناصری