مسجد جامع مهاباد معروف به مسجد سرخ نمونه معماري عصر صفوي در منطقه جنوب استان آذربايجان غربي است. اين مسجد كه در مركز شهر و كنار رودخانه مهاباد واقع شده، سال ۱۰۸۹قمري در دوره شاه سليمان صفوي، توسط بداق سلطان حكمران مهاباد، بنا شده است. بناي مسجد با وسعتي حدود ۱۲۶۰ متر مربع با طرح […]

مسجد جامع مهاباد معروف به مسجد سرخ نمونه معماري عصر صفوي در منطقه جنوب استان آذربايجان غربي است. اين مسجد كه در مركز شهر و كنار رودخانه مهاباد واقع شده، سال ۱۰۸۹قمري در دوره شاه سليمان صفوي، توسط بداق سلطان حكمران مهاباد، بنا شده است.

بناي مسجد با وسعتي حدود ۱۲۶۰ متر مربع با طرح مربع مستطيل، از دو بخش مسجد و مدرسه و صحن مياني تشكيل شده و داراي شبستاني ستوندار با پوشش طاق و گنبد است. اين شبستان داراي ۱۰ ستون سنگي به ارتفاع ۶۰/۲ متر با سرستون مكعب است كه بر بالاي آن طاق هاي آجري زده و ۱۸ پوشش گنبدي كم خيز بالا آورده اند.

Related image

مسجد جامع مهاباد

بيشتر ستون ها از سنگ يكپارچه به صورت ۸ ضلعي حجاري شده و هر ستون، از ستون ديگر حدود ۴ متر و نيم فاصله دارد. در بخش جنوبي شبستان، بالكني براي زنان نمازگزار ساخته اند و در ميانه ضلع جنوبي، محرابي بدون تزئينات قرار دارد. آجر قرمز رنگ مهم ترين مصالح به كار رفته در ساخت اين مسجد جامع ثبت ملي شده است و به همين علت، به مسجد سرخ معروف است.

  • نویسنده : ذاکر
  • منبع خبر : ایران