سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری وزارت خانه می شود گردشگری ومیراث فرهنگی همچنان به عنوان بستر بیم وامید برای فرهنگ واقتصادکشور باقی مانده است. تلاش های خیرخواهانه ای صورت می گیردتا برجنبه امید این بستر افزوده شود . تحریم ها وتهدیدهای اقتصادی سالهای گذشته که دردوسال اخیر تشدید شده است ،نظر ها را بیش ازگذشته […]

سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری وزارت خانه می شود


گردشگری ومیراث فرهنگی همچنان به عنوان بستر بیم وامید برای فرهنگ واقتصادکشور باقی مانده است.

تلاش های خیرخواهانه ای صورت می گیردتا برجنبه امید این بستر افزوده شود .

تحریم ها وتهدیدهای اقتصادی سالهای گذشته که دردوسال اخیر تشدید شده است ،نظر ها را بیش ازگذشته به لزوم

توجه به توسعه گردشگری جلب نموده است .

مجلس شورای اسلامی درهفتم آذرماه سال ۹۷ به تبدیل معاونت رئیس جمهور درسمت ریاست سازمان میراث

فرهنگی وگردشگری به یک وزارت خانه رأی مثبت داد.

vezarat mirase farhangi3

 

 

البته با چند اما واگر ! ازجمله اینکه تبدیل این سازمان به وزراتخانه بدون توسعه تشکیلات سازمانی آن باشد

وهزینه جدیدی ازاین بابت ایجاد نکند.

همچنین نظرات شورای محترم نگهبان درباره این مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز درجلساتی توسط نمایندگان

لحاظ شده وبا اصلاحات نهایی بالاخره سخنگوی این شورادر ۱۵ مردادگذشته تایید این قانون وتاسیس وزارتخانه

میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری را اعلام کرد .


برای قضاوت و پیش داوری نسبت به آثار تصویب این طرح کمی زود است.

اما امید می رود این قانون فقط به تعویض تابلوها وسربرگها وعناوین محدود نشود وبرای این رشته مهم

که صنعت چند وجهی گردشگری نامیده می شود وعلاوه بردرآمد زایی ارزی، مدیریت اشتغال چندمیلیونی آن،

توسعه روستایی، سیاست های کلان شهرسازی ومعماری ، درابعاد فرهنگی وارتباطات بین المللی مانیز تاثیر به

سزایی دارد، اتفاق های خوبی را شاهد باشیم .

هرچند چهل سال بعد از انقلاب زمان دیری برای توجه به این صنعت حیاتی است واسناد چشم انداز توسعه ملی نیز

انتظاراتی بیش ازاینها ازصنعت گردشگری دارد، اما ازقدیم گفته اند :

ماهی را هروقت که ازآب بگیری تازه است.

  • نویسنده : ناصری