اولین شماره دوماهنامه مجله سفر سالم منتشرشد

اولین شماره دوماهنامه مجله گردشگری سفر سالم همراه با مطالب زیر منتشر شد:

 • نقش گردشگری پایدرا درتوسعه
 • قشم سرزمین دیدنی ها
 • درآمد کشورها ازگردشگری
 • رامسر شهری بازیبایی های تمام ناشدنی
 • بازارهای سنتی ،جاذبه ای برای گردشگران
 • سفرهای هوایی همچنان ایمن تر وبا صرفه تر
 • بازار بزرگ ایران ، ایران مال ، یک اتفاق خوب درصنعت گردشگری
 • آب وآب انبار درایران
 • پزشک سفر
 • چین سرزمین افسانه ها
 • سفر ودرمان عدم اعتمادبه نفس
 • تماشای موزه ها ، فرصتی درگردشگری
 • باکو، شهری درهمسایگی
 • بهداشت تغذیه درسفر
 • ورکانه ، مهربان روستای سنگی
 • سفرنامه نویسی وجاودانه سازی سفر

علاقمندان به اشتراک نشریه با برخورداری از تخفیف ویژه به فرم زیر مراجعه  نمایند

اولین شماره مجله گردشگری سفرسالم

 • نویسنده : ذاکر