نیازی به مُهر و ثبت در پاسپورت نیست سخنگوی دولت گفت که از این پسگردشگران خارجی با دستور رییس جمهور بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت می‌توانند به ایران سفر کنند.   به گزارش خبر آنلاین،علی ربیعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه دولت، اظهار کرد:   برای […]

نیازی به مُهر و ثبت در پاسپورت نیست

سخنگوی دولت گفت که از این پسگردشگران خارجی با دستور رییس جمهور بدون مهر

فیزیکی و ثبت در پاسپورت می‌توانند به ایران سفر کنند.

گردشگران خارجی

 

به گزارش خبر آنلاین،علی ربیعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه

دولت، اظهار کرد:

گردشگران خارجی

 

برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و اینکه ایالات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه های تروریستی اقتصادی

که دنبال می‌کند، شرایطی ایجاد کرده که هرکس به ایران می آید ممکن است به نحوی بترسند و بعدها دچار

مشکل یا تحریم شوند، امروز آقای روحانی دستور دادند که گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت در

پاسپورت به ایران آیند که قرار است در همه فرودگاه های ما اجرا شود.

وی افزود:

با اشاره به تصویب دو مصوبه در دولت برای جانبازان و معلولان ،جانبازانی که پنجاه یا چهل درصد جانبازی

داشتند و الان به هفتاد درصد جانبازی ارتقاء پیدا می‌کنند، مشمول شرایط سال ۸۷ برای واردات خودرو خواهند

شد.

دولت امروز اجازه داد که پانصد دستگاه خودرو با شرایط سال ۸۷ تا سقف ۹۲۰۰ دستگاه را بتوانند وارد کنند.

جانبازان از هزینه‌های شماره گذاری، عوارض یا اجبار به اسقاط خودرو و گمرکی معاف هستند.

  • نویسنده : طاولی