ثبت جهانی راه‌آهن سراسری در یونسکو محمدحسن طالبیان ، معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی : نمایندگان یونسکو برای ثبت جهانی راه‌آهن سراسری به طول ۱۴۰۰ کیلومتر به ایران ‌آمدند و از تمام طول مسیر این راه‌آهن بازدید کردند. در حال حاضر پرونده راه‌آهن سراسری در یونسکو برای ثبت جهانی باز است و […]

ثبت جهانی راه‌آهن سراسری در یونسکو

محمدحسن طالبیان ، معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی : نمایندگان یونسکو برای ثبت جهانی راه‌آهن سراسری به طول ۱۴۰۰ کیلومتر به ایران ‌آمدند و از تمام طول مسیر این راه‌آهن بازدید کردند.

در حال حاضر پرونده راه‌آهن سراسری در یونسکو برای ثبت جهانی باز است و هر کشور سالی یک سهمیه برای ثبت جهانی دارد. 

وی گفت : دو پرونده دیگر را برای ثبت جهانی در دست بررسی داریم که یکی از آنها جنگل‌های اورامانات است که در کردستان واقع شده است و دیگری پرونده کاروانسراهای ایران است که برای ثبت جهانی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به یونسکو ارسال می‌شود و امیدواریم که مراحل تکمیل این پرونده‌ها بزودی تمام شود. 

 

  • نویسنده : ذاکر